เงื่อนไขและข้อตกลง

การสั่งซื้อสินค้า

 • ในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซท์แล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลล์ จากทางร้าน เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้านั้นพร้อมรายละเอียด เกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าทำกาสั่ง
  โดยที่ สถานะ ของการสั่งซื้อจะเป็น "สมบูรณ์" ซึ่ง สถานะการสั่งซื้อของลูกค้า  จะเปลี่ยนเป็น "จัดส่งแล้ว"  ก็ต่อเมื่อทางร้านได้รับ อีเมลล์ จากลูกค้า ชี้แจง รายละเอียด   
  การชำระเงิน โดยสามารถแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ "ติดต่อเรา" โดย ระบุธนาคาร / จำนวนเงิน / เวลาที่โอน / รหัสสินค้า/ ชื่อ-ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการ        
  ตรวจสอบว่า ลูกค้า ท่านใดชำระเงินมาให้กับทางร้าน และทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าท่านนั้นต่อไป
 • ทางร้าน "ไม่รับซื้อสินค้าที่ทำการสั่งไปแล้วคืน" ดังนั้นรบกวนลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อให้แน่นอนก่อนการทำการสั่งซื้อสินค้านั้นๆ ครับ

การสมัครสมาชิก

 • การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกใหม่ ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง  สมบูรณ์  และทันสมัย ที่สุด
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กรุณาเข้ามาแก้ไขในบัญชีผู้ใช้งานด้วยครับ
 • เมื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ ลูกค้า จะได้รับอีเมลล์เพื่อยืนยันตัวตน จากทางร้าน โดยถ้าลูกค้าไม่ได้รับอีเมลล์ดังกล่าว รบกวน เช็คอีเมลล์ใน Junk box ครับ

Support Internet Explorer 9+, Firefox 3.0+, Google Chrome 4.0+, and Apple Safari 3.0+
Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com
Modified by SangSanWeb.com