นโยบายความเป็นส่วนตัว

    shoesdeedee.com (เว็บไซต์) ตระหนักถึงความสำคัญในข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเว็บไซต์จึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวที่สรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมจากท่าน และวิธีการที่ทางบริษัทใช้และคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศนั้น

    นโยบายนี้จะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP address) ข้อมูลสมาชิก (Account customer) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Personal Details) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ และอื่นๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ประกอบการพัฒนาสินค้า บริการ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการโฆษณาของทางเว็บไซต์

ความยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

    ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหลายในนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันของเราตามที่แสดงข้อมูลไว้ที่นี่ โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับบริษัท ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆในนโยบายนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลใดๆ กับเรา ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมบางอย่างได้ เช่น การเข้าร่วมในกิจกรรม และการเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การขอข้อมูล หรือการส่งอีเมลล์ให้เรา เป็นต้น

เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล

    ตามที่ใช้อยู่ในนโยบายนี้ "ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นของส่วนบุคคล เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ เป็นต้น

    เมื่อท่านให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าท่านกำลังอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นตามข้อกำหนดทั้งหลายของนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของท่านที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลจากท่านเช่นเดียวกัน

    เกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ไม่มีนโยบายจำหน่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สาม

ข้อมุลที่เราจัดเก็บภายในเว็บไซท์เราจัดเก็บข้อมูลจากพื้นฐานดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลซื้อขายสินค้า หรือเล่นกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์
  • การสอบถามผ่านอีเมล์หรือแบบฟอร์ม
  • ระบบสมาชิก

รายการข้อมูลที่เราจัดเก็บ เช่น

  • ชื่อ-นามสกุลของท่าน
  • อีเมล์
  • เบอร์โทรติดต่อ
  • ที่อยู่
  • IP address วันและเวลาที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา

Support Internet Explorer 9+, Firefox 3.0+, Google Chrome 4.0+, and Apple Safari 3.0+
Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com
Modified by SangSanWeb.com