สุขภาพ แฟชั่น ความสวยความงาม

Categories: Donate, News
กาชาดเลือดช็อต หมดสต็อก วิกฤตหนักขาดแคลนทั่วประเทศ

กาชาดเลือดช็อต หมดสต็อก วิกฤตหนักขาดแคลนทั่วประเทศ

กาชาดเลือดช็อต หมดสต็อก วิกฤตหนักขาดแคลนทั่วประเทศ ส่งผลกระทบ กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่เบิกโลหิตนำไปรักษาผู้ป่วยมากถึง 8,000 ยูนิต แต่จ่ายโลหิตได้เพียง 2,000 ยูนิต หรือ 25 % เท่านั้นจากที่เคยจ่ายได้มากกว่า 80 % เนื่องจากไม่มีโลหิตสำรอง ซึ่งตามมาตรฐานงานบริการโลหิตต้องมีโลหิตสำรอง 3,000 ยูนิต/วัน สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษาได้ และต้องมีการเลื่อนการผ่าตัดออกไป ระดมขอรับบริจาคช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ บริจาคได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101 (ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

กาชาด ระดมขอรับบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิตได้ตามสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอบถามโทร. 0 2256 4300

กาชาด ระดมขอรับบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิตได้ตามสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอบถามโทร. 0 2256 4300

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

 

 

ที่มา : https://www.facebook.com/nbctrc