สุขภาพ แฟชั่น ความสวยความงาม

กาชาดเลือดช็อต หมดสต็อก วิกฤตหนักขาดแคลนทั่วประเทศ ส่งผลกระทบ กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่เบิกโลหิตนำไปรักษาผู้ป่วยมากถึง 8,000 ยูนิต แต่จ่ายโลหิตได้เพียง 2,000 ยูนิต หรือ 25 % เท่านั้นจากที่เคยจ่ายได้มากกว่า 80 % เนื่องจากไม่มีโลหิตสำรอง ซึ่งตามมาตรฐานงานบริการโลหิตต้องมีโลหิตสำรอง 3,000   Read More ...

Categories: Donate, News