วันหยุดไปรษณีย์ไทย 2558

      ราชการ ธนาคาร
พฤหัสบดี 1 มกราคม 2558 วันขึ้นปีใหม่ วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 2 มกราคม 2558 ครม. ประกาศให้เป็นวันหยุดปีใหม่ วันหยุด วันหยุด
พุธ 4 มีนาคม 2558 วันมาฆบูชา วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 6 เมษายน 2558 วันจักรี วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 13 เมษายน 2558 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
อังคาร 14 เมษายน 2558 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
พุธ 15 เมษายน 2558 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2558 วันแรงงานแห่งชาติ   วันหยุด
จันทร์ 4 พฤษภาคม 2558 ครม. ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ วันหยุด วันหยุด
อังคาร 5 พฤษภาคม 2558 วันฉัตรมงคล วันหยุด วันหยุด
พุธ 13 พฤษภาคม 2558 วันพืชมงคล วันหยุด  
จันทร์ 1 มิถุนายน 2558 วันวิสาขบูชา วันหยุด วันหยุด
พุธ 1 กรกฎาคม 2558 วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร   วันหยุด
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2558 วันเข้าพรรษา วันหยุด  
พุธ 12 สิงหาคม 2558 วันแม่ วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช วันหยุด วันหยุด
เสาร์ 5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งชาติ วันหยุด วันหยุด
จันทร์ 7 ธันวาคม 2558 หยุดชดเชย วันพ่อแห่งชาติ วันหยุด วันหยุด
พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2558 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันหยุด วันหยุด
พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2558 วันสิ้นปี วันหยุด วันหยุด

Support Internet Explorer 9+, Firefox 3.0+, Google Chrome 4.0+, and Apple Safari 3.0+
Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com
Modified by SangSanWeb.com