วันหยุด 2557

      ราชการ ธนาคาร
พุธ 1 มกราคม 2557 วันขึ้นปีใหม่ วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา วันหยุด วันหยุด
อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 วันจักรี    
จันทร์ 7 เมษายน 2557 ชดเชย วันจักรี วันหยุด วันหยุด
อาทิตย์ 13 เมษายน 2557 วันสงกรานต์    
จันทร์ 14 เมษายน 2557 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
อังคาร 15 เมษายน 2557 วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
พุธ 16 เมษายน 2557 ชดเชย วันสงกรานต์ วันหยุด วันหยุด
พฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2557 วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุด  
จันทร์ 5 พฤษภาคม 2557 วันฉัตรมงคล วันหยุด วันหยุด
  รอประกาศจากสำนักพระราชวัง วันพืชมงคล   วันหยุด
อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา วันหยุด วันหยุด
อังคาร 1 กรกฎาคม 2557 วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร วันหยุด  
ศุกร์ 11 กรกฎาคม 2557 วันอาสาฬหบูชา วันหยุด วันหยุด
เสาร์ 12 กรกฎาคม 2557 วันเข้าพรรษา    
จันทร์ 14 กรกฎาคม 2557 ชดเชย วันเข้าพรรษา   วันหยุด
อังคาร 12 สิงหาคม 2557 วันแม่ วันหยุด วันหยุด
พฤหัสบดี 23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช วันหยุด วันหยุด
ศุกร์ 5 ธันวาคม 2557 วันชาติ / วันพ่อ วันหยุด วันหยุด
พุธ 10 ธันวาคม 2557 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันหยุด วันหยุด
พุธ 31 ธันวาคม 2557 วันสิ้นปี วันหยุด วันหยุด

Support Internet Explorer 9+, Firefox 3.0+, Google Chrome 4.0+, and Apple Safari 3.0+
Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com
Modified by SangSanWeb.com